Apologetics / Reflections DCF Apologetics Exodus 20:4-5 Idols Occultism Statues and Images

Katoliko: Sumasamba nga ba sa mga Larawan?

By: Admin Coco, Apologist   Isa sa mga bagay na laging sinasabi ng mga kritiko ng Simbahang Katolika ay ang mga katagang ‘Bakit kayong mga Katoliko ay gumagawa ng mga imahen at kayo ay sumasamba sa mga ito’? Hindi ninyo ba alam Na ipinagbabawal ng Bibliya ito? (Exodo 20:4-5): “Huwag kang gagawa ng imahen ng […]

666 Apologetics / Reflections Catholic Faith Cult DCF Apologetics Idols Iglesia ni Cristo

Ang Iglesyang May Mapanlinlang na Espiritu

Pag-aralan po nating mabuti at sana maliwanagan tayo. Dapat po nating malaman na ang espiritu ng Anti Cristo ay hindi kaiba sa mapanlinlang na espiritu. 1. Hindi Kilalanin na si Cristo ay Nagkatawang Tao Ang Mapanlinlang na Espiritu ay hindi kaiba sa espiritu na pumapatnubay sa mga anti-cristo. “For many deceivers are entered into the […]