Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malakas na Pananampalataya”

Pebrero 4, 2020. Martes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Samuel 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola, at pagdaraan sa ilalim ng isang […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Uncategorized

Hindi pag-aasawa ng mga Pari, dahilan nga ba kung bakit sila nagkakasala?

  Hindi pag-aasawa ng mga Pari, dahilan nga ba kung bakit sila nagkakasala? Ang common na issue ng mga Anti-Katoliko, ay “KAYA DAW MARAMING PARING MANYAKIS, NANGRERAPE ETC. AY DAHIL DAW HINDI SILA PINAPAYAGAN MAG ASAWA”. Unang-una, linawin po natin na hindi totoo na hindi pinapayagan mag asawa ang mga Pari, ang hindi po pag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Minamahal ng DIyos”

  Abril 16, 2019. Martes Santo.  Salmo 71: Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.  Unang Pagbasa: Isaias 49:1-6 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa niyang singtalim ng espada, siya ang sa aki’y […]

Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Pag-ibig ng Diyos”

    Marso 29, 2019. Biyernes. Ika-3 Linggo ng Kwaresma.  Salmo 81: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong  mahal. Unang Pagbasa: Oseas 14:2-10 Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh; sabihin ninyo sa kanya, “Patawarin po ninyo kami. Kami’y iyong kahabagan, kami’y iyong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuting Puso”

  Enero 31, 2019. Huwebes. Ika-3 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.  Unang Pagbasa: Hebreo 10:19-25 Kaya nga, mga kapatid, tayo’y malaya nang makakapasok sa Dakong Kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buháy na daang naglalagos hanggang sa […]

Uncategorized

Thousands of Catholics take part in the blessing of Pekhon’s new Cathedral

The diocese, suffragan of ​​Taunggyi, is one of six created by the missionaries of the Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME) in Myanmar. The diocesan pastoral centre has also been inaugurated. Catholics number just over 50,000. Yangon (AsiaNews) – Thousands of people gathered on 14 and 15 December for the blessing ceremony of the diocesan […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion Uncategorized

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapatawad ay ating Paghihilom”

    Oktubre 26, 2018. Biyernes. Ika-29 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.  Unang Pagbasa: Efeso 4:1-6 Kaya’t ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Magmahalan […]