Apologetics / Reflections Bible Catechism of the Catholic Church Catholic Church Catholic Faith Christian Faith History Lent Season Prayers Priests Religion

Bakit nga ba kulay violet ang suot ng mga Pari tuwing Kuwaresma?

  Ang suot ng mga Pari na kulay Violet tuwing kuwaresma ay tinatawag na (Vestment) ang vestment ay mayroong iba’t – ibang kulay at mayroon din itong iba’t-ibang kahulugan. Dahil tungkol sa kuwaresma ang aking Paksa ay aking tatalakayin kung ano ba ang ibig sabihin ng Violet na Vestment ng isang Pari. Tuwing Kuwaresma kapansin […]

Apologetics / Reflections Bible Catechism of the Catholic Church Catholic Church Catholic Faith Charity Faith Lent Season

The Catholic Church in the time of Lenten Season

A Special Lenten Article by Admin Sikolohistang Tagapagtanggol The Catholic Church has been preparing for this season for around 2000 years. Why? Because this season is the best time for the faithfuls to reconcile and repent to God. And this is also the best time for conversion to the Catholic Church which will be held […]