Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Banayad sa Piling ng Diyos”

Hulyo 18, 2019. Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27 Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman. UNANG PAGBASA Exodo 3, 13-20 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punongkahoy, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maging Kalugod-lugod sa Diyos”

Hulyo 16, 2019. Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34 Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos. UNANG PAGBASA Exodo 2, 1-15a Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya’t […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Diyos na Nagpapagaling”

Hulyo 14, 2019. Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37 Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos. UNANG PAGBASA Deuteronomio 30, 10-14 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa bayan: “Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso’t kaluluwang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayo’y Mahalaga sa Diyos”

Hulyo 13, 2019. Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7 Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon. Mateo 10, 24-33 UNANG PAGBASA Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panginoong Diyos na Mahabagin sa Lahat”

Hulyo 9, 2019. Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Genesis 32, 22-32 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, gumising nang gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa Ilog Jaboc ang dalawa niyang asawa, labing-isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos ng Kapayapaan”

Hulyo 7, 2019. Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K) Isaias 66, 10-14k Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20 Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw. Galacia 6, 14-18 Lucas 10, 1-12. 17-20 Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 3, 2016 Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K) UNANG PAGBASA Isaias 66, 10-14k Pagbasa mula […]