Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Sino ang Makakapasok sa Langit?”

Agosto 25, 2019. Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. Salmo 116, 1. 2 Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. UNANG PAGBASA Isaias 66, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matapat na Alagad: San Bartolome”

Agosto 24, 2019. Kapistahan ni Apostol San Bartolome Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18 Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo. UNANG PAGBASA Pahayag 21, 9b-14 Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Wika ng anghel sa kain, “Halika, at ipakikita ko sa iyo ang Babaing makakaisang-dibdib ng Kordero.” Nilukuban ako ng Espiritu, at inihatid ako ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipaglaban ang Pag-ibig”

Agosto 23, 2019. Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga. Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10 Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin. UNANG PAGBASA Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 Ang simula ng aklat ni Ruth Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Si Maria, Ating Ina at Reyna”

Agosto 22, 2019. Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10 Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. UNANG PAGBASA Mga Hukom, 11, 29-39a Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pantay ang Lahat sa Panginoon”

Agosto 21, 2019. Paggunita kay Papa San Pio X. Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7 Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak. UNANG PAGBASA Mga Hukom 9, 6-15 Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom Noong panahong iyon, ang mga taga-Siquem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghihirap ni Jesus”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghihirap ni Jesus” Agosto 20, 2019. Paggunita kay San Bernardo, Abad at Pantas ng Simbahan. Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 84, 9. 11-12. 13-14 Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa. UNANG PAGBASA Mga Hukom 6,11-24a Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom Noong mga araw na iyon, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ibigay ang Lahat sa Diyos”

Agosto 19, 2019. Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 105, 34-35. 35-37. 39-40. 43ab at 44 Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain. UNANG PAGBASA Mga Hukom 2, 11-19 Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga […]