Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ating Pahinga sa Piling ng Diyos”

  Disyembre 12, 2018. Ikalawang Linggo ng Adbiyento. Mahal na Birhen ng Guadalupe. Salmo 103 Panginoo’y papurihan aba kong sariling buhay. Unang Pagbasa: Isaias 40:25-31 Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit! Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila’y nagpapakilos, at sino […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Nawawalang Tupa ng Diyos”

Disyembre 11, 2018. Martes. Ika-2 Linggo ng Adbiyento.  Salmo 96: Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.  Unang Pagbasa: Isaias 40:1-11 “Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi ng Diyos. “Aliwin ninyo sila! Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Makarating kay Jesus”

  Disyembre 10, 2018. Lunes. Ikalawang Linggo ng Adbiyento.  Salmo 85: Ang Poong D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.  Unang Pagbasa: Isaias 35:1-10 Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal nang tigang; mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa, ito’y muling gaganda tulad ng mga Bundok ng Lebanon at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagpapala ng Diyos”

  Disyembre 9, 2018. Ikalawang Linggo ng Adbiyento.  Salmo 126: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa. Unang Pagbasa: Baruc 5:1-9 Jerusalem, hubarin mo na ang damit-panluksa at isuot mo ang walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katuwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kaluwalhatian ng Diyos na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Immaculada Concepcion”

  Disyembre 8, 2018. Sabado. Araw ng Pangilin. (Araw ng Pagsisimba para sa Lahat)  Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria.  Salmo 98: Umawit sa D’yos ng awa, ang Gawain n’ya’y dakila. Unang Pagbasa: Genesis 3:9-15, 20 Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?” “Natakot po ako nang marinig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Pananalig sa Diyos”

  Disyembre 7, 2018. Biyernes. Unang Linggo ng Adbiyento. Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan. Unang Pagbasa: Isaias 29:17-24 Tulad ng kasabihan: “Hindi magtatagal at magiging bukirin ang kagubatan ng Lebanon, at ang bukirin naman ay magiging kagubatan.” Sa araw na iyon maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan; at mula sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mga Pagsubok sa ating Buhay”

  Disyembre 6, 2018. Huwebes. Unang Linggo ng Adbiyento.  Salmo 118: Pinagpala’y dumarating sa ngalan ng Poon natin.  Unang Pagbasa: Isaias 26:1-6 Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda: “Matatag na ang ating lunsod; si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Buksan ang pintuan, at hayaang pumasok ang matuwid na […]