Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinis-linisang Maria, Ating Ina”

      Disyembre 9, 2019. Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria. UNANG PAGBASA Genesis 3, 9-15. 20 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, “Saan ka naroon?” “Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Magbalik sa Panginoon”

Disyembre 8, 2019. Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 11, 1-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gumawa ng Mabuti”

Disyembre 7, 2019. Paggunita kay San Ambrosio. Sabado sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 30, 19-21. 23-26 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na Banal ng Israel: Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis nang matagal! Kayo’y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ng Bulag”

    Ngayon ay ika-anim ng Disyembre taong dalawang libo’t labingsiyam. Biyernes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 29, 17-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Hindi magtatagal, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin naman ay magiging kagubatan.” Sa panahong iyon […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pananampalataya”

      Disyembre 5, 2019. Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 26, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda: “Matatag ang ating lungsod, Hindi tayo maaano, Matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan, Upang makapasok ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkaing Mula sa Diyos”

    Disyembre 4, 2019. Miyerkules sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 25, 6-10a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyon: Sa Bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa, gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handa’y masasarap na […]