Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagdala kay Hesus”

  Hulyo 4, 2024. Huwebes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay Santa Isabel na taga-Portugal MABUTING BALITA Mateo 9, 1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo Noong panahong iyon, sumakay si Hesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsasabuhay ng Salita”

  Hunyo 27, 2024. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan MABUTING BALITA Mateo 7, 21-29 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Makipot na Pintuan”

Hunyo 25, 2024. Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 7, 6. 12-14 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo’y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Gantimpalang Tunay”

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Gantimpalang Tunay” Hunyo 19, 2024. Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Romualdo, abad MABUTING BALITA Mateo 6, 1-6. 16-18 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paglago sa Diyos”

Hunyo 16, 2024. Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 4, 26-34 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tulong ng Diyos”

Hunyo 15, 2024. Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado MABUTING BALITA Mateo 5, 33-37 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig pa ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paraang ng Paghihiwalay”

Hunyo 14, 2024. Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin […]