Bible Catholic Church Catholic Faith Christian News

Catholic Church, largest provider of health care

By: Dr. Jose Mario Bautista Maximiano – @inquirerdotnet INQUIRER.NET U.S. Bureau / 11:54 AM November 06, 2019     From the Four Gospels to the early Christian communities to the era of the Benedictine monks, Christ was the direct and never-ending inspiration of health caregivers. During the Middle Ages (500 AD to 1500 AD) – with tons of documentary […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtatanggol sa Ating Pananampalataya”

  Pebrero 8, 2019. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.  Unang Pagbasa: Hebreo 13:1-8 Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. Palaging maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Pananalig sa Diyos”

  Disyembre 7, 2018. Biyernes. Unang Linggo ng Adbiyento. Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan. Unang Pagbasa: Isaias 29:17-24 Tulad ng kasabihan: “Hindi magtatagal at magiging bukirin ang kagubatan ng Lebanon, at ang bukirin naman ay magiging kagubatan.” Sa araw na iyon maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan; at mula sa […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglapit Muli sa Diyos”

Nobyembre 29, 2018. Huwebes. Ika-34 na Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 100: Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal.  Unang Pagbasa: Pahayag 18:1-2, 21-23, 19:1-3, 9 Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Ubos-lakas siyang sumigaw, “Bumagsak na! Bumagsak na […]