Bible Catholic Church Catholic Faith News

Malacañang warns churches against violating IATF rules

By Roy Lagarde March 23, 2021 Manila, Philippines     Malacañang has threatened to use police powers to close down churches that will defy its order prohibiting mass religious gatherings in Metro Manila and nearby provinces. Presidential spokesperson Harry Roque said doing so would be “contrary” to the decision of the national Covid-19 Inter-Agency Task […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian News Trending

Caritas Manila gives P1-billion gift certificates to help poor amid lockdown

By CBCP News April 8, 2020 Manila, Philippines A church-based social service agency has provided around P1 billion worth of aid to poor families affected by the lockdown triggered by the coronavirus. Caritas Manila used the funds for the door-to-door distribution of P1,000 gift certificates to over four million households within the greater Manila area, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kakaibang Lakas ng Panginoon”

  Abril 27, 2019. Sabado, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 118: Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako’y dininig mo.  Unang Pagbasa: Gawa 4:13-21 Nagtaka ang buong Sanedrin sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Pagsang-ayon ng Mahal na Birheng Maria sa Plano ng Diyos”

  Marso 25, 2019. Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation of the Lord).  Salmo 40: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Unang Pagbasa: Isaias 7:10-14, 8:10 Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz: “Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos ang ating Ilaw”

  Pebrero 2, 2019. Sabado. Kapistahan ng Pagdadala kay Jesus na Panginoon sa Templo.  Salmo 24: Diyos na makapangyariha’y Dakilang Hari kailanman. Unang Pagbasa: Malakias 3:1-4 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. […]

Bible Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapalaya ng Diyos”

Oktubre 29, 2018. Lunes. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 1: Lahat kayong mahal ng D’yos sa kanya’y dapat sumunod.  Unang Pagbasa: Efeso 4:32-5:8 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa’t isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Dahil kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan […]