Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Huling Hapunan”

Abril 9, 2020. Huwebes Santo sa Paghahapunan ng Panginoon. UNANG PAGBASA Exodo 12, 1-8. 11-14 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon: Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, “Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel […]

Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ipagtanggol ang Simbahan”

Agosto 18, 2019. Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 39, 2. 3. 4. 18 Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin. UNANG PAGBASA Jeremias 38, 4-6. 8-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, “Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay […]

Catholic Church Catholic Faith Christ Christian News

Church of the Apostles discovered near Sea of Galilee, archaeologists say

By James Rogers | Fox News The Church of the Apostles, which is said to have been built over the house of Jesus’ disciples Peter and Andrew, has been discovered near Israel’s Sea of Galilee, according to a team of American and Israeli archaeologists. Experts from the Kinneret Institute for Galilean Archaeology at Kinneret College, Israel and […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Wagas na Pag-ibig sa Diyos”

Hulyo 22, 2019. Paggunita kay Santa Maria Magdalena Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9 Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. UNANG PAGBASA Awit ni Solomon 3, 1-4a Pagbasa mula sa Awit ni Solomon Gabi-gabi, sa higaan ang mahal ko’y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito’y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapagaling ni Jesus ng ating mga Karamdaman”

Hulyo 5, 2018. Huwebes. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 18: Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Unang Pagbasa: Amos 7:10-17 Si Amazias na pari sa Bethel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. “Kasama ng mga tao, si Amos ay may balak na masama laban sa inyo,” sabi niya. “Dahil sa mga sinasabi […]