Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapasalamat Sa Diyos”

  Nobyembre 13, 2019. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 6, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain; mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa; kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa at Pananampalataya”

Nobyembre 11, 2019. Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo. Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.  UNANG PAGBASA Karunungan 1, 1-7 Ang simula ng aklat ng Karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan, mataimtim ninyong isipin ang Panginoon, at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtatalaga sa Simbahan”

  Nobyembre 9, 2019. Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian News

Catholic Church, largest provider of health care

By: Dr. Jose Mario Bautista Maximiano – @inquirerdotnet INQUIRER.NET U.S. Bureau / 11:54 AM November 06, 2019     From the Four Gospels to the early Christian communities to the era of the Benedictine monks, Christ was the direct and never-ending inspiration of health caregivers. During the Middle Ages (500 AD to 1500 AD) – with tons of documentary […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglapit ng Diyos”

  Nobyembre 7, 2019. Huwebes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 14, 7-12 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo’y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo’y namamatay, namamatay tayo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagmamahal sa Diyos”

  Nobyembre 6, 2019. Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 13, 8-10 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa sa ating tayo’y mag-ibigan; sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Piging ng Diyos”

Nobyembre 5, 2019. Martes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 12, 5-16a Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, tayo’y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo, at isa’t isa’y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang-loob ng Diyos […]