Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Purong Pag-ibig”

Hunyo 7, 2024. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. MABUTING BALITA Juan 19, 31-37 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noo’y Araw ng Paghahanda, at ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang Araw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Batas ng Diyos at Tao”

  Hunyo 4, 2024. Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 12, 13-17 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Hesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, “Guro, nalalaman […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pakikinig kay Hesus”

        Hunyo 1, 2024. Paggunita kay San Justino, martir. MABUTING BALITA Marcos 11, 27-33 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, pumunta na naman si Hesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Hesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsunod sa Diyos”

        Mayo 29, 2024. Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 10, 32-45 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Hesus; nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagiging Tunay na Mayaman”

        Mayo 27, 2024. Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Agustin ng Kanterberi, obispo MABUTING BALITA Marcos 10, 17-27 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, nang paalis na si Hesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kalooban ng Bata”

Mayo 21, 2024. Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Kristofero Magallanes, pari at martir, at mga kasama, mga martir o kaya Paggunita kay San Eugenio de Mazenod, Obispo MABUTING BALITA Marcos 9, 30-37 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, sina Hesus at ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbaba ng Espiritu Santo”

Mayo 19, 2024. Linggo ng Pentekostes. MABUTING BALITA Juan 20, 19-23 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo […]