Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Nobyembre 18, 2019. Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito’y si Antioco Epifanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya’y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Paghahanda ng Sarili”

Nobyembre 17, 2019. Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Malakias 3, 19-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias “Tandaan ninyo, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalangin”

Nobyembre 16, 2019. Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi, walang anu-ano’y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba, mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Wakas ng Panahon”

Nobyembre 15, 2019. Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 13, 1-9 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahari ng Diyos”

    Nobyembre 14, 2019. Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 7, 22 – 8, 1 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Ang diwa ng Karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya’y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparoo’t parito; malinis, nagtitiwala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapasalamat Sa Diyos”

  Nobyembre 13, 2019. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 6, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain; mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa; kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. […]