Bible Catholic Church Catholic Faith News

Update: Help the poor, protect the environment, pope says in Madagascar

By Cindy Wooden Catholic News Service 9.7.2019 6:31 AM ET ANTANANARIVO, Madagascar (CNS) — In Madagascar, where the destruction of the environment and the suffering of the poor are inextricably bound, Pope Francis urged government officials to promote development projects that protect nature. The crisis facing the island nation in the Indian Ocean is “both social […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING TUWING LINGGO: “Ibigay ang Lahat sa Diyos”

    Setyembre 8, 2019. Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Pagsilang sa Mahal na Birheng Maria. Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17 Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. UNANG PAGBASA Karunungan 9, 13-18b Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan “Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Conversion Story Converts Trending

Growing up as a non Catholic i looked at Catholic devotions as idolatry.

  Growing up as a non-Catholic I looked at Catholic devotions as idolatry. I never imagined that I would one day come to understand and appreciate what Catholic Devotions truly are. Now, I look at it as an expression of deep faith because it is NEVER really about the image, contrary to what I was […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Manalangin Tayo sa Diyos”

Setyembre 4, 2019. Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 51, 10. 11 Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Lumikha. UNANG PAGBASA Colosas 1, 1-8 Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Hesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbaba ng Espiritu Santo sa Atin”

    Hunyo 9, 2019. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na […]