Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahanda sa Wakas”

Nobyembre 26, 2020. Huwebes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Pahayag 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos-lakas siyang sumigaw: […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggol sa Katotohanan”

      Nobyembre 25, 2020. Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon. or mass of St. Catherine of Alexandria, Virgin and Martyr (Red) UNANG PAGBASA Pahayag 15, 1-4 Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagila-gilalas na pangitain sa langit: pitong anghel na may dalang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tahanan ng Diyos”

      Nobyembre 9, 2020. Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma Feast of the Dedication of the Lateran Basilica in Rome. UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y […]