News

Manila archdiocese to build center for exorcism

    Construction has started for a religious structure that will serve as a ‘center for exorcism’ in the Archdiocese of Manila. It will be known as the Saint Michael Center for Spiritual Liberation and Exorcism, located in Guadalupe Viejo, a neighborhood in the city of Makati. The project broke ground on May 17, with […]

Bible Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon”

  Agosto 6, 2018. Lunes. Ika-18 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 97: Panginoo’y maghahari, lakas N’yay mananatili. Unang Pagbasa: Daniel 7:9-10, 13-14 Habang ako’y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang Nabubuhay Magpakailanpaman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayundin ang kanyang buhok. Ang trono niya’y naglalagablab at ang mga […]

Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katotohanan na ang Diyos”

  Hulyo 13, 2018. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 51: Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Unang Pagbasa: Hosea 14:2-10 Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh; sabihin ninyo sa kanya, “Patawarin po ninyo kami. […]

Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Paggaling sa Sakit at Pagkabuhay Muli”

  Hulyo 9, 2018. Lunes. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 145: Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan sya’y nahahabag. Unang Pagbasa: Os 2:16, 17k-18, 21-22 “At sa araw na iyon,” sabi ni Yahweh, “Ang itatawag mo sa akin ay ‘Aking Asawa,’ at hindi mo na ako tatawaging ‘Aking Baal.’ Sapagkat ipalilimot ko na […]

Catholic Church Catholic Faith News

Duterte seeks collaboration with bishops

Manila, Philippines, Jun 27, 2018 / 03:16 am (CNA/EWTN News).- After calling God “stupid,” Philippine President Rodrigo Duterte said on Tuesday that he will seek to have a dialogue with the country’s bishops’ conference in an effort to repair relationships. The president’s spokesperson announced that a committee would be created to better collaborate and communicate […]