666 Apologetics / Reflections Catholic Faith Cult DCF Apologetics Idols Iglesia ni Cristo

Ang Iglesyang May Mapanlinlang na Espiritu

Pag-aralan po nating mabuti at sana maliwanagan tayo. Dapat po nating malaman na ang espiritu ng Anti Cristo ay hindi kaiba sa mapanlinlang na espiritu. 1. Hindi Kilalanin na si Cristo ay Nagkatawang Tao Ang Mapanlinlang na Espiritu ay hindi kaiba sa espiritu na pumapatnubay sa mga anti-cristo. “For many deceivers are entered into the […]

666 Atheist Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Conversion Converts Cult Faith God Mass News Religion

3 Ex-Satanists Come Home to the Catholic Church

Here are stories shared by three Catholics who are ex-Satanists, who now publicly share their stories in various public Catholic forums as both speakers and writers Jim Graves The world of a Satanist is a secretive one, which typically involves indulging the passions and mocking all things Christian, particularly Catholic. A few respond to grace […]

666 Catholic Church Catholic Faith News Satanism

Faithful warned about ‘satanic’ rosaries

MANILA – An exorcist warned the public about the circulaton of Satanic rosaries and religious items in the country, during the most recent airing of the once-a-month spiritual warfare episode of the Diocese of Novaliches’ Radio Veritas segment “Hello Father 911”, on Aug. 7. “Kapanalig listeners, be careful as the rosaries you might be using […]

666 Apologetics / Reflections Catholic Church Papacy

Ang Santo Papa po ba ang tinutukoy sa Pahayag 13:18 na 666? By: Admin Marian Apologist

To be honest mga kapatid, nakakahiyang aminin, sa bagay nung mga panahong iyon ay inosenteng 2nd year high school lamang ako na may edad na 12, na napaniwala ako sa mga pinagsasabi sa akin ng aking class mate at kababata na isang INC, na diumano daw ay ang tinutukoy na “BEAST” na may pangalan na […]

666 Apologetics / Reflections Catholic Church Religion

Ang Iglesia Catholica Apostolica Romana ba ang tinutukoy na Patutot na Babilonia? By: Apolohistang Katekista

Marami sa mga sekta na nagsulputan ngayon ang nagkakapit ng Apocalipsis 18:1-7 sa Inang Sta. Iglesia Catholica Apostolica ROMANA na nagsasabing di umano ay ang Simbahang Catholico na nasa Roma ang tinutukoy ng hula, dahil ang pangalang Babilonia ay ginagamit pamalit sa Roma. Ang paratang naito ay kinopya ng isang sekta sa iba pang sekta […]

666 Papacy

IS 666 THE POPE?

Some claim that 666 refers to the Pope because the Latin title to the Pope of Rome is “Vicarius Filii Dei” [which, in English, means “Vicar of the son of god”]. When you add up the Roman numeral value of this Latin Title, it totals 666. “This calls for wisdom. If anyone has insight, let […]