Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Pakitang Tao o Tunay na Kabanalan sa Diyos?”

  Oktubre 16, 2018. Martes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 119: Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.  Unang Pagbasa: Galacia 5:1-6 Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Cristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli! Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo. […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Uncategorized

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Matibay na Pananalig sa Panginoon”

  Oktubre 15, 2018. Lunes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 113: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman. Unang Pagbasa: Galacia 4:22-24, 26-27, 31-5:1 Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa alipin at isa sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak sa karaniwang paraan, ngunit ang […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

WORD OF GOD on SUNDAYS: “Ano ang Kayamanan ng Diyos?”

  Oktubre 14, 2018. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Pag-ibig mo’y ipadama; aawit kaming masaya. Unang Pagbasa: Karunungan 7:7-11 Sapagkat alam kong ako’y tao lamang, ako’y nanalangin at binigyan naman ako ng pang-unawa. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng Karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang Karunungan kaysa trono at setro, at […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Tunay Na Mapalad”

  Oktubre 13, 2018. Sabado. Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 105: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman. Unang Pagbasa: Galacia 3:22-29 Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao’y alipin ng kasalanan, kaya’t ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Bago […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pagiging Mabuti sa Kaaway”

Oktubre 12, 2018. Biyernes. Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 111: Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.  Unang Pagbasa: Galacia 3:7-14 Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa […]