Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malayang Puso”

Oktubre 18, 2019. Kapistahan ni San Lucas, Manunulat ng Mabuting Balita UNANG PAGBASA 2 Timoteo 4, 10-17b Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan; siya’y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Cresente, si Tito nama’y sa Dalmacia. Si […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Propeta ng Diyos”

  Oktubre 17, 2019. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 3, 21-30 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito’y […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

TWO BIRDS IN ONE STONE: Same-Sex Marriage and Divorce

By: Pastor Manny Note: I am not forcing you to hold sa libertarian view on marriage in relation to same-sex marriage and divorce. I am just saying that this is one logical position that a Catholic may hold in terms of public policies. ————————–————————–— In the Philippines, may dalawang issues ang laging napapag-usapan tungkol sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

  Oktubre 16, 2019. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 2, 1-11 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinisan ng Loob”

Oktubre 15, 2019. Paggunita kay Santa Teresa ng Avila. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 16-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya—una’y sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pasasalamat sa Diyos”

  Oktubre 14, 2019. Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 1-7 Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pusong Mapagpasalamat sa Diyos”

Oktubre 13, 2019. Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA 2 Hari 5, 14-17 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Noong […]