Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pamilya ng Diyos”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pamilya ng Diyos” Enero 28, 2020. Paggunita kay Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng Simbahan. Martes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Samuel 6, 12b-15. 17-19 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang Kaban ng Diyos at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Nananaig Lagi ang Mabuti”

Enero 27, 2020. Lunes ng Ika-3 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Samuel 5, 1-7. 10 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, “Kami’y laman ng iyong laman at dugo ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagsilbihan ang Diyos”

Enero 26, 2020. Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 8, 23b – 9, 3 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtalikod sa Dating Buhay”

Enero 25, 2020. Kapistahan ng Pagbabagong-buhay ni Apostol San Pablo UNANG PAGBASA Mga Gawa 22, 3-16 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, “Ako’y isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sumunod kay Jesus”

Enero 24, 2020. Paggunita kay San Francisco de Sales. Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 24, 3-21 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng tatlunlibong Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa Bundok ng mailap na Kambing. Nang matapat sila […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuti sa mga Tao”

Enero 23, 2020. Huwebes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 18, 6-9; 19, 1-7 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliat, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Enero 22, 2020. Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, “Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteong ‘yon. Ako ang lalaban sa kanya.” Sinabi ni […]