Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kasama si Cristo”

        Disyembre 31, 2019. Martes. Ika-7 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 18-21 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Kristo. Ngayon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Kristo, kaya’t alam natin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patunay ng Pagmamahal”

Disyembre 26, 2019. Kapistahan ni San Esteban, Unang Martir. UNANG PAGBASA Mga Gawa 6, 8-10; 7, 54-59 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tuwa sa Pagsilang ni Juan”

      Disyembre 23, 2019. Lunes sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikawalong Araw ng Simbang Gabi. UNANG PAGBASA Malakias 3, 1-4. 23-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias Narito ang pahayag ng Makapangyarihang Panginoon, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paninindigan sa Katotohanan”

        Disyembre 13, 2019. Paggunita kay Santa Lucia. Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG PAGBASA Isaias 48, 17-19 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoong mong sa iyo’y tumubos: “Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tawag ng Panginoon”

    Nobyembre 21, 2019. Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo. Huwebes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Macabeo 2, 15-29 Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyus-diyusan […]

Bible Catechism of the Catholic Church Catechism of the Council of Trent Catholic Church Catholic Faith News

The Eucharistic miracle of Sokolka: The host is tissue from heart of a dying man

Laboratory analyses confirm that the structure of the cardiac muscle fibers and the structure of the bread are intertwined in a way impossible to reproduce by human means. Every day, on the altars of Catholic churches around the world, the greatest miracle possible takes place: the transformation of bread and wine into the true Body […]