Apologetics / Reflections Catholic Faith Dinuguan Religion

Masarap na Dinuguan with Puto Bawal ba?

By: Admin Coco, Apologist Una po ating pong basahin ang isa sa ginagamit nilang talata. “Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. – Levitico 17:10 MBB Ngayon po ano po ba purpose? ang problema kasi sa kaibayo natin sa pananampalatayang Katoliko ay Hindi tinutuloy […]