Catholic Church Religion Saint of the Day Saints

Saint of the Day – St. Benedict of Nursia

Feast Day: July 11 Patronage: Against poison, Against witchcraft, Agricultural workers, Cavers, Civil engineers, Coppersmiths, Dying people, Erysipelas, Europe, Farmers, Fever, Gall stones, Heerdt (Germany), Heraldry and Officers of arms, the Institute of Christ the King Sovereign Priest, Inflammatory diseases, Italian architects, Kidney disease, Monks, Nettle rash, Norcia, (Italy), People in religious orders, Schoolchildren and […]

Bible Daily Gospel on DCF

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tunay na Lakas sa Panginoon”

  Linggo. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 123: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon. Unang Pagbasa: Ez 2:2-5 Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya, “Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tunay na Hustisya ng Diyos”

  Hulyo 4, 2018. Miyerkules. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 50: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos. Unang Pagbasa: Amos 5:14-15, 21-24 Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasaiyo si Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. Kamuhian mo ang masama, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Random Religion

When we’re depressed or feeling blue, this prayer from Padre Pio is a way to reach out

By cathol007 If you find yourself in a state of darkness, the key is “to reach.” The small framed unsigned print reads “Reach up as high as you can today, and God will reach down the rest of the way.” It’s my go-to quote for those times when I feel an emotional darkness—depression—coming on. For many […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Religion

Prayer to the Saints Is More Biblical Than You Realize

STEPHEN BEALE Prayer to the saints remains one of the enduring sticking points in Catholic-Protestant dialogues. As always, from the Catholic side, a disclaimer is in order: We do not need something to be in the Bible in order for us to necessarily have as part of our faith or practice. The word Trinity is not in […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglago sa Diyos”

Hunyo 17, 2018. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 92: Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa D’yos. Unang Pagbasa: Ez 17:22-24 Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh: “Kukuha ako ng isang usbong ng sedar at aking iaayos. Ang kukunin ko’y ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas […]