Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tawag ni Jesus”

Enero 24, 2021. Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon. Third Sunday in Ordinary Time (Green) National Bible Sunday. UNANG PAGBASA Jonas 3, 1-5. 10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

Pope will not preside over upcoming celebrations due to sciatica

Pope will not preside over upcoming celebrations due to sciatica The Holy See Press Office announces that Pope Francis will be unable to preside over a series of appointments on Sunday and Monday, due to a recurrence of sciatica. By Vatican News staff reporter Pope Francis will not preside at several celebrations on Sunday and […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Presensiya ng Diyos”

        Enero 21, 2021. Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon. Memorial of Saint Agnes, Virgin and Martyr (Red). UNANG PAGBASA Hebreo 7, 25 – 8, 6 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Hesus ang lahat ng lumalapit sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tamang Gawain”

      Enero 19, 2021. Martes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Hebreo 6, 10-20 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayo’y ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Puso ng Isang Bata”

Enero 17, 2020. Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol. Feast of the Santo Niño (White) Holy Childhood Day Week of Prayer for Christian Unity UNANG PAGBASA Isaias 9, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman, namanaag na ang liwanag sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Awa ng Diyos”

Enero 16, 2021. Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Hebreo 4, 12-16 Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila’y talim. Ito’y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at […]