Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad Ayon sa Diyos”

Hunyo 18, 2019. Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) 2 Corinto 8, 1-9 Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a. Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin. Mateo 5, 43-48 UNANG PAGBASA 2 Corinto 8, 1-9 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Ibig kong ibalita sa inyo, mga […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na Makapangyarihan sa Lahat”

    Hunyo 16, 2019. Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos. Kawikaan 8, 22-31Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.Roma 5, 1-5Juan 16, 12-15 UNANG PAGBASAKawikaan 8, 22-31 Pagbasa mula sa aklat ng Mga Kawikaan Ito ang sinabi ng Karunungan ng Diyos:“Sa lahat ng nilikha ng Poon, ako ang […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Tapat sa Salita at Gawa”

Hunyo 15, 2019. Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) 2 Corinto 5, 14-21 Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob. Mateo 5, 33-37 UNANG PAGBASA 2 Corinto 5, 14-21 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pakikipaglaban Kasama ng Diyos”

Photo Credit: indulgy.com   Hunyo 14, 2019. Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. 2 Corinto 4, 7-15Salmo 115, 10-11. 15-16. 17-18Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.Mateo 5, 27-32UNANG PAGBASA2 Corinto 4, 7-15Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-CorintoMga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espirituwal na ito ay hamak — […]