Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Habag at Hustisya sa Kapwa”

Marso 30, 2020. Lunes sa Ika-5 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Daniel 13, 41k-62 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, “Diyos na Walang Hanggan, nalalaman mo po […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Buhay at Liwanag”

Marso 29, 2020. Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.UNANG PAGBASA Ezekiel 37, 12-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Karunungan ng Panginoon”

Marso 28, 2020. Sabado sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda UNANG PAGBASA Jeremias 11, 18-20 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako’y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gawa ng Diyos”

Marso 27, 2020. Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Karunungan 2, 1a. 12-22 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Sinabi ng masasama: “Tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak; ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa ating […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pananatili sa Diyos”

Marso 25, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 7, 10-14; 8, 10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: “Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit.” Sumagot si […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ng Diyos”

Marso 24, 2020. Martes ng Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito’y nagmumula sa gawing timog na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pananalig kay Jesus”

Marso 23, 2020. Lunes sa Ikaa-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Isaias 65, 17-21 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ang sabi ng Panginoon: “Ako ay lilikha, isang bagong lupa’t isang bagong langit; mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik! Kaya naman kayo’y dapat na magalak ko itong […]