Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Banal na Krus”

Setyembre 14, 2019. Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38 Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos. UNANG PAGBASA Mga Bilang 21, 4b-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kahalagahan ng Panalangin”

Setyembre 10, 2019. Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11 Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan. UNANG PAGBASA Colosas 2, 6-15 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Nang kayo’y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING TUWING LINGGO: “Ibigay ang Lahat sa Diyos”

    Setyembre 8, 2019. Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Pagsilang sa Mahal na Birheng Maria. Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17 Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. UNANG PAGBASA Karunungan 9, 13-18b Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan “Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapalayas ng Masama”

Setyembre 3, 2019. Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 26, 1. 4. 13-14 Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang. UNANG PAGBASA 1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica Mga kapatid, hindi na kailangang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kagandahan ng Mababang-loob”

  Setyembre 1, 2019. Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. Salmo 67, 4-5ak. 6-7ab. 10-11 Poon, biyaya mo’y ‘bigay sa mahirap naming buhay. UNANG […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Mahalagang Gawin Natin”

Agosto 31, 2019. Sabado ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 97, 1. 7-8. 9 Poong Hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. UNANG PAGBASA 1 Tesalonica 4, 9-11 Pagbasa mula sa Unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Sino ang Makakapasok sa Langit?”

Agosto 25, 2019. Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. Salmo 116, 1. 2 Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. UNANG PAGBASA Isaias 66, […]