Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Turo ni Hesus”

 

Pebrero 3, 2024. Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon
o kaya Paggunita kay San Blas, obispo at martir
o kaya Paggunita kay San Anscar, obispo
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

MABUTING BALITA
Marcos 6, 30-34
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, bumalik kay Hesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Kaya’t sinabi niya sa mga ito, “Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo nang kaunti.” Umalis silang lulan ng bangka, at nagpunta nga sa isang ilang na dako.
Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila.

Kaya’t mula sa lahat ng bayan, ang mga tao’y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Hesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Hesus, nakita niya ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ang Panginoon ay nagturo ng maraming bagay sa mga tao. Ano kaya ang ating mga tinuturo sa ibang tao? Sa pamamagitan ng gawa at salita, makakapagturo tayo sa tao. Bilang mga Kristiyano at bahagi ng katawan ni Kristo, tungkulin natin ang magpahayag ng Mabuting Balita. Kung ano ang ating pagnilayan sa Salita ng Diyos, ito dapat ang binabahagi natin sa iba, hindi ang tsismis o kung ano pang tungkol sa buhay ng iba. Kung tayo ay nakakapagbahagi ng tungkol sa buhay ng iba, bakit hindi ang tungkol sa buhay ni Kristo?

Madalas sa buhay natin, sapagkat maari na nating mabili o makuha ang lahat ng gusto natin sa mundo, akala natin ay hindi na natin kailangan ng Diyos at ng Kanyang Salita. Subalit kaya ang mundo ay bagamat mas mayaman sa materyal na bagay at karunungan, lalo itong nawawalan ng kapayapaan. Lalo rin itong napupuno ng problema sa mundo, ang mga ito ay tanda ng pagkalimot sa Diyos.

Kaya naman, may problema man o wala, ang Diyos ay ating papurihan, pasalamatan at kausapin. Ang relasyon natin sa Kanya na matibay na matibay ang tanging magdadala sa atin ng tunay na kapanatagan ng loob at kapayapaan. Hindi ito mabibigay ng alinman sa mundo gaano man tayo kayaman. Nawa ay gaya ng mga tao sa ebanghelyo, mauhaw din tayo sa Kanyang salita at katuruan at ito ang ating hanapin.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.

Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Avatar

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?