Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Pakitang Tao o Tunay na Kabanalan sa Diyos?”

  Oktubre 16, 2018. Martes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 119: Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.  Unang Pagbasa: Galacia 5:1-6 Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Cristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli! Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo. […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Uncategorized

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Matibay na Pananalig sa Panginoon”

  Oktubre 15, 2018. Lunes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 113: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman. Unang Pagbasa: Galacia 4:22-24, 26-27, 31-5:1 Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa alipin at isa sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak sa karaniwang paraan, ngunit ang […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pagiging Mabuti sa Kaaway”

Oktubre 12, 2018. Biyernes. Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 111: Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.  Unang Pagbasa: Galacia 3:7-14 Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa […]

Apologetics Catholic Faith Marriage Mother of God

HOLIEST OF ALL WOMEN pt1: THE BLESSED FRUIT

HOLIEST OF ALL WOMEN pt1: THE BLESSED FRUIT By: Pastor Manny Last month, I presented an article that provides an introduction for this series. In that article, I provided evidence that Mary is the most blessed among all women that even Protestant theologians like James White acknowledged [1]. However, some Protestants challenge the idea that […]