Angels Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagdating ni Jesus”

Disyembre 5, 2020. Sabado sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG PAGBASA Isaias 30, 19-21. 23-26 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na Banal ng Israel: Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis nang matagal! Kayo’y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon […]

Bible Daily Gospel on DCF Faith God

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Totoong Diyos at Buhay”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Totoong Diyos at Buhay” Abril 3, 2019. Miyerkules. Ika-4 Linggo ng Adbiyento. Salmo 145: Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya’y nahahabag. Unang Pagbasa: Isaias 49:8-15 Sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan: “Sa tamang panahon ay tinugon kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Iingatan kita at sa […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paano Manalangin sa Panginoon?”

    Marso 12, 2019. Martes. Unang Linggo ng Kuwaresma. Salmo 34: Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Unang Pagbasa: Isaias 55:10-11 “Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik, at […]