Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria”

Agosto 15, 2018. Miyerkules. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 45: Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda. Unang Pagbasa: Pahayag 11:19; 12:1-6, 10 At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na […]

Apologetics / Reflections Assumption of Mary Born Again Catholic Church Catholic Faith Christian

The Assumption of Mary

There are two texts of Scripture most commonly used to “disprove” the Assumption of Mary. 1. John 3:13: No one has ascended up to heaven, but he who descended from heaven, the Son of man. If “no man” has ascended into heaven, wouldn’t that include the Blessed Virgin Mary? 2. I Cor. 15:22-23: For as in Adam […]