Apologetics / Reflections Bible Catholic Church DCF Apologetics Religion

The 7 books Removed

Photo Credit: image.slidesharecdn.com

 

Full Question: Mga Protestante: Guilty sa Pagbabawas ng mga Inspiradong Aklat Mula sa Biblia 

By: Admin Francisco de Sales DCF

Kung hindi naman pala natin dinagdagan ang Biblia, eh bakit kulang yung ginagamit nila? Bakit mayroong mga Bible na naglalaman lang ng 66 Books na siyang karaniwang ginagamit hindi lamang ng mga Protestante kundi maging ng ibang mga sekta? Sino ang salarin? Iisa lang naman ang pasimuno ng kaguluhang ito, ang “FATHER” ng Protestantismo…walang iba kundi si MARTIN LUTHER (1483-1546 AD). Pinagtatanggal niya ang Deuterocanonicals mula sa Biblia dahil sinusuportahan nito ang Doktrina ng Purgatorio, panalangin para sa mga patay, mga indulgencia atbp. dahil ayaw niya sa mga doktrinang ito. Tinangka din niyang alisin mula sa Biblia ang Sulat ni Santiago (Epistle of James) na tinawag din nyang Epistle of Straw dahil kumokontra ito sa kanyang gawa-gawang doktrina na Sola Fidei o Faith Alone., dahil maliwanag na mababasa sa James na ” Faith without works is DEAD! “

Sa loob ng 1100 years hanggang sa mga unang taon ng Reformation ay kinikilala ng lahat ng mga Kristyano ang Canon ng Catholic Bible na mayroong 73 Books (46 na aklat mula sa Lumang Tipan at 27 na aklat naman sa Bagong Tipan) hanggang nang magrebelde si Luther at pilasin ang 7 aklat mula sa Lumang Tipan. Anyway, ang mga Protestante lang naman ang nagtaguri sa Deuterocanonicals na Apocrypha o ‘Unscriptural’ nuong ika-16 na siglo matagal na ding panahong patay si Martin Luther ng mga panahon iyon.

Ad Majorem dei Gloriam!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply